Od dobrych czterech lat mówimy o znaczeniu strategii, planowania i pomiaru skuteczności działań w kontekście employer brandingu i chyba można już zaryzykować stwierdzenie, że widać tego efekty: wielu pracodawców faktycznie zabrało się za zbieranie danych dotyczących procesu rekrutacji, oczekiwań kandydatów, opinii pracowników czy trendów w komunikacji. Ale dane te trzeba jeszcze zanalizować i wyciągnąć wnioski, […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.