W kontekście pytania o employer branding nacisk na „doświadczenie” oznacza, że absolutnie każdy pracodawca powinien działać etycznie, zgodnie z obowiązującym prawem, a relacje z pracownikami powinny być oparte na wzajemnym szacunku i świadomości wspólnego celu. Trzeba tu pamiętać, że określenie „pracodawca” nie oznacza jakiegoś mitycznego tworu, ani też nie jest równoznaczne z właścicielem lub prezesem. […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.