Zakładka kariera to dla kandydatów główne źródło informacji o pracodawcy. Jak pokazuje badanie “Candidate Experience 2017”, co drugi kandydat właśnie tam kieruje swoje kroki w pierwszej kolejności. Nic dziwnego, gdzie jeśli nie w oficjalnych kanałach szukać informacji o kulturze korporacyjnych, wartościach firmy, obowiązujących w niej zasadach czy benefitach.

Czytaj dalej na blogu gojtowska.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.