Zamieszczałem już w sieci wyniki moich ankiet rynkowych, które dotyczyły mitu kobiecego i męskiego stylu zarządzania ludźmi oraz wpływu wieku, czyli lat doświadczeń, na tenże styl zarządzania. Okazało się, że twierdzenia o Marsie i Wenus są w biznesie niczym innym, jak właśnie mitem.

{po[2] html{

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.