Kobieta-Managerem-logo.jpgZastanawiałaś się kiedyś, dlaczego nieudzielamy informacji zwrotnych?

Takwiele widzę, słyszę, czytam otym, dlaczego udzielanie informacji zwrotnych jest istotne. Każdy wsumie towie, awiększość uważa, żetak właśnie postępuje- udziela regularnie informacji zwrotnych swoim pracownikom- inie widzi wtym obszarze usiebie niczego, co można bypoprawić. Szkoda, bo prawda niestety jest inna- obserwuję raczej uManagerów wielką rzadkość wwystępowaniu umiejętności ico ważniejsze chęci orazodwagi udzielania informacji zwrotnych. Większość odczuwa dyskomfort, gdyma pochwalić lub wskazać obszary dopoprawy. Chcę, żebyświedziała, żeto naturalne, amoim celem wtym artykule jest pokazać Ci problem izainspirować dostopniowej zmiany, aco zatym idzie rozwoju umiejętności managerskiej, jaką jest udzielanie informacji zwrotnych.

Kobieta-Managerem-logo.jpgPosłuchaj…

Wyobraź sobie sytuację, wktórej zapisałaś sięstudiapodyplomowe zzakresu zarządzania projektami. Nazajęciach spotykasz zarówno inne Kobiety, które również tak, jak Ty mają ochotę się tego nauczyć, jak iwykładowców gotowych przekazać Wam swoją wiedzę wtym temacie. Każda zestudentek otrzymuje zadanie nacały okres trwania studiów ijest im poprowadzenie jednego dużego projektu. Zabierasz się zatem dodziałania. Planujesz irealizujesz projekt tak, jak potrafisz. Niejesteś jednak dokońca pewna, czyrobisz todobrze. Jeśli teraz zbłądzisz, towszystkie kolejne działania mogą okazać się błędne, awefekcie (co oczywiste) możesz niezrealizować swojego zadania inie dostać zaliczenia. Liczysz nawskazówki wykładowcy, idziesz doniego, alejedyne co dostajesz topiękny szczery uśmiech, poklepywanie poramieniu iprzekaz: „Bardzo dobrze, proszę takdalej”. Myślisz: super, dobrze mi idzie. Działasz dalej. Zamiesiąc idziesz ipytasz znowu itym razem słyszysz„Dziś niemam czasu”. Masz wątpliwości:

  • czyto co robię jest ok?
  • co dokładnie jest dobrze?
  • czynaprawdę niema nic co mogłabym zrobić lepiej?
  • czyten wykładowca wogóle zna się nazarządzaniu projektami?
  • czyte studia są mi wogóle potrzebne skoro wszystko robię dobrze?

Jeśli nakoniec otrzymasz ocenę swojego projektu napoziomie : dostateczny, tojuż będziesz wiedziała, żewcale niebyło takróżowo. Problem leżał wwykładowcy, którybał się udzielić informacji zwrotnej.W duże mierze właśnie przezto nierozwinęłaś swoich umiejętności inie nauczyłaś się natych studiach, jak zarządzać projektem.

Kobieta-Managerem-logo.jpgTen wykładowca toTy- Kobieta Managerka. Jaką Szefową chcesz być?

Instytut Harris Poll nazlecenie Interact przeprowadził internetową ankietę. Spośród 1120 ankietowanych osób aż 616 zajmowało stanowiska menedżerskie. Okazało się, żeszokująco wysoki odsetek badanych menedżerów (69%) często odczuwa dyskomfort wkomunikacji zpracownikami. Ponad jedna trzecia znich (37%) czuje się nieswojo, udzielając podwładnym informacji zwrotnej natemat pracy, gdyistnieją podejrzenia, żepracownik może negatywnie zareagować nate komentarze.

Kobieta-Managerem-logo.jpgPuenta

Zakładam, żechcesz budować swój autorytet ijednocześnie zespół, któryjest silny- inaczej nieczytałabyś mojegobloga. Chcąc stworzyć taki zespół, wktórym rozwój każdego pracownika jestwspierany, rozważ proszę wyjście zeswojej strefy komfortu ikrok pokroku ucz się ipielęgnuj wsobie umiejętność mówienia pracownikom, kiedy ich działanie było zgodne zoczekiwaniami, wartościami czycelami, akiedy wich działaniu było coś, co można zrobić wprzyszłości inaczej.

Ateraz czas nawyzwanie dla Ciebie:

Udziel dziś informacji zwrotnej swoim pracownikom:

  • wybranemu pracownikowi jednej pozytywnej informacji, wktórej powiesz pracownikowi, co dokładnie zrobił dobrze;
  • innemu wybranemu pracownikowi jednejrozwojowej informacji zwrotnej, wktórej wskażesz co było nietak ijakiej zmiany naprzyszłość oczekujesz.

Pamiętaj – ludzie kwitną, gdywiedzą, co robią właściwie, aco mogą zrobić lepiej, aby osiągać swoje cele.

Czywiesz już, żew2018 roku Kobieta Managerem startuje zeszkoleniem stacjonarnym Budowanie autorytetu Kobiety Managerki? Szczegóły znajdziesz już po20 grudniaTUTAJ

Artykuł Dlaczego nieudzielamy informacji zwrotnych ? pochodzi z serwisu Kobieta Managerem.

Czytaj dalej na kobietamanagerem.pl

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.