Zatrudnienie nowego pracownika na szczebel kierowniczy to duże wyzwanie. W przypadku każdej organizacji skuteczna kadra menedżerska może znacznie zwiększyć produktywność, podnieść morale pracowników i zwiększyć przewagę konkurencyjną firmy. Odwrotnie, zatrudnianie nieudolnych liderów może zmniejszyć retencję pracowników, obniżyć wskaźniki zadowolenia klientów i doprowadzić do gwałtownego spadku wydajności.

Czytaj dalej na aciecwierz.pl

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.