W pierwszej części artykułu wskazałem, jak bardzo koncepcja turkusowe organizacjekopiuje wybrane elementy wielosetletniej tradycji myśli ludzkiej. Pretendując do „redefiniowania” organizacji sięga po odpryski założeń komun miejskich z początków średniowiecza, postulatów socjalizmu utopijnego, przemyśleń Milla, Marksa i Rawlsa, aż po komuny hippisowskie i założenia socjalizmu/komunizmu realnego.

Czytaj dalej

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.