Swego czasu krążyła historia, dowcip o dwóch braciach bliźniakach – lepiej znana pod tytułem: `There must be a Pony somewere`- z których jeden był urodzonym optymistą, drugi pesymistą. Wiele wersji i wariacji powstało w tym temacie, ale podchodząc z przymrużeniem oka można ją ująć następująco…

Czytaj dalej

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.